יריד המזרח נמל תל אביב | 03.5545500 |
למעלה

Lead Talks – המרתון: השינוי שייך לצעירים 6 הרצאות קצרות בסגנון טד