יריד המזרח נמל תל אביב | רכישת כרטיסים בטלפון 6119* |
למעלה

פרופ' חרמונה שורק – למה אנחנו נלחצים?– חדשות מחקר המוח והגנום