יריד המזרח נמל תל אביב | 03.5545500 |
למעלה

נפתלי הילגר: אין כניסה לישראלים- מפגש שני לבנון: ביקור שכנים