יריד המזרח נמל תל אביב | 03.5545500 |
למעלה

מאיר שלו – דוד המלך, מנהיגותו והנשים בחייו