למעלה

חנוך פיבן: בין שליטה לאי ודאות – המרחב הגמיש של תהליך היצירה האמנותי – הרצאה בזום