יריד המזרח נמל תל אביב | 03.5545500 |
למעלה

2Talk – ורדי כהנא ודוד עדיקא – צילום על דיוקנאות וחפצים