יריד המזרח נמל תל אביב | רכישת כרטיסים בטלפון 6119* |
למעלה

2Talk – ורדי כהנא ודוד עדיקא – צילום על דיוקנאות וחפצים