יריד המזרח נמל תל אביב | 03.5545500 |
למעלה

ד"ר חיים שפירא – זיכרון ילדות יפה במיוחד