יריד המזרח נמל תל אביב | 03.5545500 |
למעלה

ד"ר אורית גלילי-צוקר : מנהיגות במאה ה-21: סוף עידן המנהיגים שהכרנו?