יריד המזרח נמל תל אביב | 03.5545500 |
למעלה

דורון גלעזר ומירב אלוש: מה למדנו מסאלח פה זה ארץ ישראל