למעלה

בחירה בחיים – הניצחון המופלא של דומיניק שרמן