יריד המזרח נמל תל אביב | רכישת כרטיסים בטלפון 6119* |
למעלה

בחזרה מטואיצי' – הקרנת טרום בכורה והרצאה של עופר שרון