יריד המזרח נמל תל אביב | 03.5545500 |
למעלה

בוביזמר – בערב שירי שלמה ארצי