יריד המזרח נמל תל אביב | רכישת כרטיסים בטלפון 6119* |
למעלה

איילת אידלברג – קימונו בעולם של הייטק – עולם העבודה והמשפחה ביפן