למעלה

אורן נהרי ; מנהיגים גדולים בעולם – גנדי – במלאת 150 שנה להולדתו