יריד המזרח נמל תל אביב | 03.5545500 |
למעלה

אורי רוזן: איך תורת המשחקים גרמה לנפילות הכי גדולות של התקשורת