למעלה

ניר להב ; האם יצר האדם רע מנעוריו? התשובה של הפסיכולוגיה החברתית