למעלה

יוסי בן אשר ;מנהיגות העתיד – על תכנית למנהיגות מודעת שפותחה בגוגל