למעלה

ד״ר מישל שטיין טיר: רטוריקה – אמנות השכנוע בעידן הדיגיטלי