למעלה

ד"ר חיים קורן; הזהות והתרבות המצרית מנקודת מבטו של שגריר ישראל במצרים