למעלה

גונדר משנה (בדימוס) שרה פרידמן מאחורי הסורגים של כלא נווה תרצה